Agata Dutkiewicz

AGATA DUTKIEWICZ – DIETETYK KLINICZNY, PSYCHOLOG, SPECJALISTA Z ZAKRESU PSYCHODIETETYKI

Agata Dutkiewicz – dietetyk kliniczny, psycholog, specjalista z zakresu psychodietetyki

Absolwentka studiów magisterskich z dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończyła z wyróżnieniem, angażując się w dodatkową działalność naukową i pracę społeczną. Wybór takiej ścieżki edukacji nie był przypadkowy, gdyż od początku pragnęła zdobyć odpowiednie kompetencje, aby móc holistycznie pomagać osobom borykającym się z chorobami dietozależnymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami obrazu ciała, wspomaganiem żywieniowym zaburzeń psychicznych. Aktualnie realizuje studia doktoranckie w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jej rozprawa doktorska dotyczy wybranych zmian biochemicznych i psychologicznych w stanie znacznego niedożywienia podczas jadłowstrętu psychicznego. Jest również wykładowcą akademickim UMP oraz WSZUiE w Poznaniu. Prowadzi psychoedukację żywieniową oraz terapię grupową w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UMP oraz kształci się w kierunku psychoterapii systemowej. Nieustannie rozwija się, uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i warsztatach.

Znanylekarz.pl

Kwalifikacje:

Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – pracownik naukowo-dydaktyczny, studia doktoranckie (w trakcie)

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; kierunek dietetyka (studia licencjackie i magisterskie)

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; kierunek psychologia (studia jednolite magisterskie)

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej; podstawowy kurs psychoterapii systemowej

Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

Polska Akademia Sportu – kurs instruktorski; specjalizacja: fitness

Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i warsztatach o tematyce psychologicznej i dietetycznej

Doświadczenie zawodowe:

Psycholog w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UMP – prowadzenie terapii grupowej, realizacja cyklu psychoedukacji żywieniowej

Działalność psychodietetyczna w Centrum Psychodietetyki Agata Dutkiewicz – poradnictwo dietetyczne i psychodietetyczne

Dietetyk kliniczny i psycholog w prywatnych poradniach medycznych MP Medical, Gabinety Raszyn w Poznaniu

Psycholog dziecięcy w prywatnych gabinetach specjalistycznych Gabinety Specjalistyczne Renata Graduszyńska w Poznaniu

Współpraca z Wielkopolskim Centrum Zaburzeń Jedzenia – realizacja warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, nauczycieli i rodziców

Współpraca z Farmacja.net – prelegentka cyklu konferencji Racjonalna Suplementacja

Staże psychologiczne: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Hospicjum Pallium w Poznaniu, poradnie szpitalne leczenia bólu

Staże dietetyczne: oddziały szpitalne i poradnie leczenia chorób wewnętrznych i zaburzeń metabolicznych, poradnie dietetyczne studenckich kół naukowych UMP

Wolontariat w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania

Działalność naukowa i popularnonaukowa:

Grzelak T., Tyszkiewicz-Nwafor M., Dutkiewicz A., et al. Neuropeptide B and vaspin as new biomarkers in anorexia nervosa. Biomed Res. Int. 2018, 1-8.

Dutkiewicz A. Fat talk – mechanizmy i konsekwencje dewaluacji własnego wyglądu. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2018; 18 (2): 208-211.

Paszyńska E., Tyszkiewicz-Nwafor M., Słopień A., Dmitrzak-Węglarz M., Dutkiewicz A., Grzelak T. Study of salivary and serum vaspin and total antioxidants in anorexia nervosa. Clinical Oral Investigations 2018, 1-9.

Dutkiewicz A., Grzelak T. Determinanty nieprawidłowych postaw żywieniowych pacjentów niedożywionych. W: Żywienie, sport oraz zdrowie, Bednarski J., Bajda M. i in. (red.), Lublin 2018, 18-28.

Grzelak T., Dutkiewicz A., Paszyńska E., et al. Neurobiochemical and psychological factors influencing the eating behaviors and attitudes in anorexia nervosa. Journal of Physiology and Biochemistry 2017; 73 (2) 297-305.

Dutkiewicz A., Grzelak T. Dietoterapia doustna pacjentów z anoreksją. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2016; 16 (2): 104-109.

Dutkiewicz A., Doiczman N. Tendencje do zachowań bigorektycznych wśród instruktorek fitness. W: Cywilizacja Zdrowia, Warchał M. (red.) Wydawnictwo Ebookowo, 2016,  ISBN 978-83-785-9736-0, 165-182

Łuba M., Dutkiewicz A., Łuczak P. et al.: Zawody przyszłości. Planowanie kariery zgodnie z predyspozycjami. Wydawnictwo Forum (Raabe) Poznań 2018

Food Forum – schematy żywieniowe przy nietolerancji glutenu

Medical Maestro – kanon piękna u dzieci i młodzieży