Agata Dutkiewicz

DR N. MED. AGATA DUTKIEWICZ – DIETETYK KLINICZNY, PSYCHOLOG, SPECJALISTA Z ZAKRESU PSYCHODIETETYKI

 

Dr n. med. i o zdr. Agata Dutkiewicz

Absolwentka studiów magisterskich z dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończyła z wyróżnieniem, angażując się w dodatkową działalność naukową i pracę społeczną. W międzyczasie zrealizowała kurs instruktorski w specjalności: fitness. Wybór takiej ścieżki edukacji nie był przypadkowy, gdyż od początku pragnęła zdobyć odpowiednie kompetencje, aby móc holistycznie pomagać osobom borykającym się z chorobami dietozależnymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami obrazu ciała, wspomaganiem żywieniowym zaburzeń psychicznych.

Jest psychoterapeutą w trakcie certyfikacji z zakresu psychoterapii systemowej, psychoterapii dzieci i młodzieży (nurt integracyjny). Korzysta również z metod nurtu poznawczo-behawioralnego w pracy z dziećmi i dorosłymi.

Z wyróżnieniem ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jej rozprawa doktorska dotyczyła wybranych zmian biochemicznych i psychologicznych w stanie znacznego niedożywienia podczas jadłowstrętu psychicznego. Jest również wykładowcą akademickim UMP oraz WSZUiE, SWPS w Poznaniu.

Prowadzi psychoedukację żywieniową oraz terapię grupową w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UMP oraz kształci się w programie nowej specjalizacji Ministerstwa Zdrowia: psychoterapia dzieci i młodzieży. Nieustannie rozwija się, uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i warsztatach.

Agata Dutkiewicz – ZnanyLekarz.pl

Researchgate.net

Kwalifikacje:

Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – pracownik naukowo-dydaktyczny, studia doktoranckie

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; kierunek dietetyka (studia licencjackie i magisterskie)

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; kierunek psychologia (studia jednolite magisterskie)

Ministerstwo Zdrowia: Specjalizacja Psychoterapia Dzieci i Młodzieży (nurt integracyjny)

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej; podstawowy kurs psychoterapii systemowej

Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

Polska Akademia Sportu – kurs instruktorski; specjalizacja: fitness

Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i warsztatach o tematyce psychologicznej i dietetycznej

Medal JM Rektora UM w Poznaniu za osiągnięcia naukowe i pracy społecznej

 

Szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej, prowadzone przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

Doświadczenie zawodowe:

Psycholog w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UMP – prowadzenie terapii grupowej, indywidualnej, diagnozowanie pacjentów, realizacja cyklu psychoedukacji żywieniowej

Działalność psychodietetyczna w Centrum Psychodietetyki Agata Dutkiewicz – poradnictwo dietetyczne i psychodietetyczne

Dietetyk kliniczny i psycholog w prywatnych poradniach medycznych MP Medical, Gabinety Raszyn w Poznaniu, Poznański Ośrodek Psychoterapii i Zdrowia Psychicznego, Gabinety Amonaria

Psycholog dziecięcy w prywatnych gabinetach specjalistycznych Gabinety Specjalistyczne Renata Graduszyńska w Poznaniu

Współpraca z Wielkopolskim Centrum Zaburzeń Jedzenia – realizacja warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, nauczycieli i rodziców

Współpraca z Farmacja.net – prelegentka cyklu konferencji Racjonalna Suplementacja

Staże psychologiczne: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Hospicjum Pallium w Poznaniu, poradnie szpitalne leczenia bólu

Staże dietetyczne: oddziały szpitalne i poradnie leczenia chorób wewnętrznych i zaburzeń metabolicznych, poradnie dietetyczne studenckich kół naukowych UMP

Wolontariat w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania

Agata Dutkiewicz – dietetyk kliniczny, psychodietetyk

 

Konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży, osób dorosłych, par oraz rodzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa i popularnonaukowa:

Dutkiewicz A., Pastusiak K. Model odżywiania promowany przez autorki blogów pro ana w kontekście zdrowia somatycznego i psychicznego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018; 54 (1): 47-53.

Grzelak T., Tyszkiewicz-Nwafor M., Dutkiewicz A., et al. Neuropeptide B and vaspin as new biomarkers in anorexia nervosa. Biomed Res. Int. 2018, 1-8.

Dutkiewicz A. Fat talk – mechanizmy i konsekwencje dewaluacji własnego wyglądu. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2018; 18 (2): 208-211.

Paszyńska E., Tyszkiewicz-Nwafor M., Słopień A., Dmitrzak-Węglarz M., Dutkiewicz A., Grzelak T. Study of salivary and serum vaspin and total antioxidants in anorexia nervosa. Clinical Oral Investigations 2018, 1-9.

Dutkiewicz A., Grzelak T. Determinanty nieprawidłowych postaw żywieniowych pacjentów niedożywionych. W: Żywienie, sport oraz zdrowie, Bednarski J., Bajda M. i in. (red.), Lublin 2018, 18-28.

Grzelak T., Dutkiewicz A., Paszyńska E., et al. Neurobiochemical and psychological factors influencing the eating behaviors and attitudes in anorexia nervosa. Journal of Physiology and Biochemistry 2017; 73 (2) 297-305.

Dutkiewicz A., Grzelak T. Dietoterapia doustna pacjentów z anoreksją. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2016; 16 (2): 104-109.

Dutkiewicz A., Doiczman N. Tendencje do zachowań bigorektycznych wśród instruktorek fitness. W: Cywilizacja Zdrowia, Warchał M. (red.) Wydawnictwo Ebookowo, 2016,  ISBN 978-83-785-9736-0, 165-182

Łuba M., Dutkiewicz A., Łuczak P. et al.: Zawody przyszłości. Planowanie kariery zgodnie z predyspozycjami. Wydawnictwo Forum (Raabe) Poznań 2018

Food Forum – schematy żywieniowe przy nietolerancji glutenu

Medical Maestro – kanon piękna u dzieci i młodzieży

 

  

Agata Dutkiewicz – prelegentka na konferencjach dietetycznych i psychologcznych

 

 

 

Agata Dutkiewicz – prelegentka Konferencji „Racjonalna Suplementacja”

 

 

 

 

Agata Dutkiewicz podczas konferencji „Odchudzanie w Praktyce” Food Forum podzieliła się wskazówkami psychodietetycznymi poprawiającymi współpracę z pacjentami otyłymi
Agata Dutkiewicz podczas konferencji „odchudzanie w praktyce” Food Forum wystąpiła jako ekspert z zakresu psychodietetyki

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureatka nagrody za najlepszy referat naukowy podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Psychika a Dietetyka, Łódź 2019

 

Podczas wrocławskiej Konferencji GOOD FOOD Agata Dutkiewicz przybliżyła problem wybiórczości jedzeniowej
Podczas Konferencji GOOD FOOD omówiono biologiczne i psycho-społeczne przyczyny wybiórczego jedzenia u dzieci, scharakteryzowano również zaburzenia: ARFID, neofobię żywieniową, zaburzenia karmienia i zaburzenia więzi oraz wczesny rozwój anoreksji.