Agata Dutkiewicz

DR N. MED. AGATA DUTKIEWICZ – DIETETYK KLINICZNY, PSYCHODIETETYK, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA W TRAKCIE CERTYFIKACJI

 

Dr n. med. i o zdr. Agata Dutkiewicz

Absolwentka studiów magisterskich z dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończyła z wyróżnieniem, angażując się w dodatkową działalność naukową i pracę społeczną. Wybór takiej ścieżki edukacji nie był przypadkowy, gdyż od początku pragnęła zdobyć odpowiednie kompetencje, aby móc holistycznie pomagać osobom borykającym się z chorobami dietozależnymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami obrazu ciała, wspomaganiem żywieniowym zaburzeń psychicznych.

Jest psychoterapeutą w trakcie certyfikacji z zakresu psychoterapii systemowej, psychoterapii dzieci i młodzieży (nurt integracyjny). Korzysta również z metod nurtu poznawczo-behawioralnego w pracy z dziećmi i dorosłymi.

Z wyróżnieniem ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jej rozprawa doktorska dotyczyła wybranych zmian biochemicznych i psychologicznych w stanie znacznego niedożywienia podczas jadłowstrętu psychicznego. Jest również wykładowcą akademickim WSZUiE, UMP oraz SWPS w Poznaniu.

W 2014 roku rozpoczęła współpracę jako edukator żywieniowy i dietetyk w projekcie „zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” Nutricia Polska. Realizowała staże specjalistyczne jako dietetyk i psycholog w szpitalach klinicznych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach leczenia zaburzeń odżywiania oraz oddziałach leczenia zaburzeń psychicznych. Od 2017 roku prowadzi Centrum Psychodietetyki, w którym udziela pomocy dietetycznej, psychodietetycznej i psychologicznej. W latach 2016-2022 pracowała w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UMP.

Jest autorką publikacji naukowych, popularno-naukowych, warsztatów, szkoleń specjalistycznych scalających wiedzę z psychologii i dietetyki. Jest współzałożycielką projektu „Psychodietetyka przy Kawie” mającego na celu popularyzację zagadnień psychodietetycznych i rozwój kompetencji przyszłych psychodietetyków.

Agata Dutkiewicz – ZnanyLekarz.pl

Researchgate.net

Kwalifikacje:

Uniwersyetet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu: Specjalizacja Psychoterapia Dzieci i Młodzieży (nurt integracyjny)

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej; podstawowy kurs psychoterapii systemowej

Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – pracownik naukowo-dydaktyczny, studia doktoranckie

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; kierunek dietetyka (studia licencjackie i magisterskie)

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; kierunek psychologia (studia jednolite magisterskie)

 

Polska Akademia Sportu – kurs instruktorski; specjalizacja: fitness

Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i warsztatach o tematyce psychologicznej i dietetycznej

Doświadczenie zawodowe:

Psycholog w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UMP – prowadzenie terapii grupowej, indywidualnej, diagnozowanie pacjentów, realizacja autorskiego cyklu psychoedukacji żywieniowej

Działalność psychodietetyczna w Centrum Psychodietetyki Agata Dutkiewicz – poradnictwo dietetyczne i psychodietetyczne

Dietetyk kliniczny i psycholog w prywatnych poradniach medycznych MP Medical, Gabinety Raszyn w Poznaniu, Poznański Ośrodek Psychoterapii i Zdrowia Psychicznego, Gabinety Amonaria

Psycholog dziecięcy w prywatnych gabinetach specjalistycznych Gabinety Specjalistyczne Renata Graduszyńska w Poznaniu

Współpraca z Wielkopolskim Centrum Zaburzeń Jedzenia – realizacja warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, nauczycieli i rodziców, psychoterapeuta zaburzeń odżywiania

Współpraca z Farmacja.net – prelegentka cyklu konferencji Racjonalna Suplementacja

Staże psychoterapeutyczne: Klinika Psychiatrii Dorosłych UMP, Poradnia IPSIS, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UMP

Staże psychologiczne: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Hospicjum Pallium w Poznaniu, poradnie szpitalne leczenia bólu

Staże dietetyczne: oddziały szpitalne i poradnie leczenia chorób wewnętrznych i zaburzeń metabolicznych, poradnie dietetyczne studenckich kół naukowych UMP

Wolontariat w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania

 

Działalność naukowa i popularnonaukowa:

Dutkiewicz A., Pastusiak K. Model odżywiania promowany przez autorki blogów pro ana w kontekście zdrowia somatycznego i psychicznego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018; 54 (1): 47-53.

Grzelak T., Tyszkiewicz-Nwafor M., Dutkiewicz A., et al. Neuropeptide B and vaspin as new biomarkers in anorexia nervosa. Biomed Res. Int. 2018, 1-8.

Dutkiewicz A. Fat talk – mechanizmy i konsekwencje dewaluacji własnego wyglądu. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2018; 18 (2): 208-211.

Paszyńska E., Tyszkiewicz-Nwafor M., Słopień A., Dmitrzak-Węglarz M., Dutkiewicz A., Grzelak T. Study of salivary and serum vaspin and total antioxidants in anorexia nervosa. Clinical Oral Investigations 2018, 1-9.

Dutkiewicz A., Grzelak T. Determinanty nieprawidłowych postaw żywieniowych pacjentów niedożywionych. W: Żywienie, sport oraz zdrowie, Bednarski J., Bajda M. i in. (red.), Lublin 2018, 18-28.

Grzelak T., Dutkiewicz A., Paszyńska E., et al. Neurobiochemical and psychological factors influencing the eating behaviors and attitudes in anorexia nervosa. Journal of Physiology and Biochemistry 2017; 73 (2) 297-305.

Dutkiewicz A., Grzelak T. Dietoterapia doustna pacjentów z anoreksją. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2016; 16 (2): 104-109.

Dutkiewicz A., Doiczman N. Tendencje do zachowań bigorektycznych wśród instruktorek fitness. W: Cywilizacja Zdrowia, Warchał M. (red.) Wydawnictwo Ebookowo, 2016,  ISBN 978-83-785-9736-0, 165-182

Łuba M., Dutkiewicz A., Łuczak P. et al.: Zawody przyszłości. Planowanie kariery zgodnie z predyspozycjami. Wydawnictwo Forum (Raabe) Poznań 2018

Food Forum – schematy żywieniowe przy nietolerancji glutenu

Medical Maestro – kanon piękna u dzieci i młodzieży

 

Agata Dutkiewicz – prelegentka Konferencji „Racjonalna Suplementacja”

Agata Dutkiewicz podczas konferencji „Odchudzanie w Praktyce” Food Forum podzieliła się wskazówkami psychodietetycznymi poprawiającymi współpracę z pacjentami otyłymi
Agata Dutkiewicz podczas konferencji „odchudzanie w praktyce” Food Forum wystąpiła jako ekspert z zakresu psychodietetyki

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureatka nagrody za najlepszy referat naukowy podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Psychika a Dietetyka, Łódź 2019

 

Podczas wrocławskiej Konferencji GOOD FOOD Agata Dutkiewicz przybliżyła problem wybiórczości jedzeniowej